CGC Registry

Set Score Detail

Set Name: Velvet (Image)
Created on: 1/7/2015
Last Modified: 3/9/2017

View Printable Version

Slot Name Comic Description 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.2 9.4 9.6 9.8 9.9 10.0
   Velvet 1 Velvet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 5 9 15 24 30 45
Velvet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 5 9 15 24 30 45
 
See All Scores for This Slot (including Restored)

   Velvet 1 Hastings Variant Cover Velvet Hastings Edition 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 5 9 15 24 30 45
 
See All Scores for This Slot (including Restored)

   Velvet 1 Second Printing Velvet Second Printing 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 5 9 15 24 30 45
 
See All Scores for This Slot (including Restored)

   Velvet 2 Velvet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 5 9 15 24 30 45
 
See All Scores for This Slot (including Restored)

   Velvet 2 Second Printing Velvet Second Printing 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 5 9 15 24 30 45
 
See All Scores for This Slot (including Restored)

   Velvet 3 Velvet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 5 9 15 24 30 45
 
See All Scores for This Slot (including Restored)

   Velvet 4 Velvet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 5 9 15 24 30 45
 
See All Scores for This Slot (including Restored)

   Velvet 5 Velvet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 5 9 15 24 30 45
 
See All Scores for This Slot (including Restored)

   Velvet 6 Velvet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 5 9 15 24 30 45
 
See All Scores for This Slot (including Restored)

   Velvet 7 Velvet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 5 9 15 24 30 45
 
See All Scores for This Slot (including Restored)

   Velvet 8 Velvet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 5 9 15 24 30 45
 
See All Scores for This Slot (including Restored)


1 

To follow or send a message to this user,
please log in