Comic Scores

Set: Green Lantern: Rebirth
Slot: Green Lantern: Rebirth 1

View Printable Version

Comic Description0.51.01.51.82.02.53.03.54.04.55.05.56.06.57.07.58.08.59.09.29.49.69.89.910.0
Green Lantern: Rebirth #1 Signature 1111111111111112347112233556699
Green Lantern: Rebirth #1 Apparent MA 111111111111111111124591116
Green Lantern: Rebirth #1 Apparent SA 1111111111111111111257121422
Green Lantern: Rebirth #1 Apparent EA 11111111111111111111246711
Green Lantern: Rebirth #1 Apparent MP 1111111111111111111246111319
Green Lantern: Rebirth #1 Apparent EP 11111111111111111112358914
Green Lantern: Rebirth #1 Universal 1111111111111112346102030506090
Green Lantern: Rebirth #1 Qualified 111111111111111233591726435177
Green Lantern: Rebirth #1 Apparent SP 1111111111111111112358141624
Green Lantern: Rebirth #1 Apparent 1111111111111111111246101218
Green Lantern: Rebirth #1 Apparent SS 111111111111111122351015253045
Green Lantern: Rebirth #1 Apparent SS MA 111111111111111122351015253045
Green Lantern: Rebirth #1 Apparent SS SA 111111111111111122351015253045
Green Lantern: Rebirth #1 Apparent SS EA 111111111111111122351015253045
Green Lantern: Rebirth #1 Apparent SS MP 111111111111111122351015253045
Green Lantern: Rebirth #1 Apparent SS SP 111111111111111122351015253045
Green Lantern: Rebirth #1 Apparent SS EP 111111111111111122351015253045
Green Lantern: Rebirth #1 Conserved 111111111111111122351015253045
Green Lantern: Rebirth #1 A-1 11111111111111111123710172031
Green Lantern: Rebirth #1 A-2 11111111111111111123610161929
Green Lantern: Rebirth #1 A-3 1111111111111111112369151827
Green Lantern: Rebirth #1 A-4 1111111111111111112368141725
Green Lantern: Rebirth #1 A-5 1111111111111111112358131623
Green Lantern: Rebirth #1 B-1 1111111111111111111257121422
Green Lantern: Rebirth #1 B-2 1111111111111111111247111320
Green Lantern: Rebirth #1 B-3 1111111111111111111246101218
Green Lantern: Rebirth #1 B-4 111111111111111111124591116
Green Lantern: Rebirth #1 B-5 111111111111111111123581014
Green Lantern: Rebirth #1 C-1 11111111111111111112358914
Green Lantern: Rebirth #1 C-2 11111111111111111111347813
Green Lantern: Rebirth #1 C-3 11111111111111111111347812
Green Lantern: Rebirth #1 C-4 11111111111111111111246711
Green Lantern: Rebirth #1 C-5 11111111111111111111236710
Green Lantern: Rebirth #1 SS A-1 111111111111111122351015253045
Green Lantern: Rebirth #1 SS A-2 111111111111111122351015253045
Green Lantern: Rebirth #1 SS A-3 111111111111111122351015253045
Green Lantern: Rebirth #1 SS A-4 111111111111111122351015253045
Green Lantern: Rebirth #1 SS A-5 111111111111111122351015253045
Green Lantern: Rebirth #1 SS B-1 111111111111111122351015253045
Green Lantern: Rebirth #1 SS B-2 111111111111111122351015253045
Green Lantern: Rebirth #1 SS B-3 111111111111111122351015253045
Green Lantern: Rebirth #1 SS B-4 111111111111111122351015253045
Green Lantern: Rebirth #1 SS B-5 111111111111111122351015253045
Green Lantern: Rebirth #1 SS C-1 111111111111111122351015253045
Green Lantern: Rebirth #1 SS C-2 111111111111111122351015253045
Green Lantern: Rebirth #1 SS C-3 111111111111111122351015253045
Green Lantern: Rebirth #1 SS C-4 111111111111111122351015253045
Green Lantern: Rebirth #1 SS C-5 111111111111111122351015253045
Green Lantern: Rebirth #1 Qualified SS 1111111111111112346101929485786

Green Lantern: Rebirth #1 Signature Second Printing
111111111111111123471722394466

Green Lantern: Rebirth #1 Apparent MA Second Printing
11111111111111111111346711

Green Lantern: Rebirth #1 Apparent SA Second Printing
111111111111111111114581014

Green Lantern: Rebirth #1 Apparent EA Second Printing
1111111111111111111122457

Green Lantern: Rebirth #1 Apparent MP Second Printing
11111111111111111111347813

Green Lantern: Rebirth #1 Apparent EP Second Printing
1111111111111111111123569

Green Lantern: Rebirth #1 Universal Second Printing
111111111111111123461520354060

Green Lantern: Rebirth #1 Qualified Second Printing
111111111111111123351317303451

Green Lantern: Rebirth #1 Apparent SP Second Printing
111111111111111111124591116
Green Lantern: Rebirth #1 Apparent Second Printing 11111111111111111111347812

Green Lantern: Rebirth #1 Apparent SS Second Printing
11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #1 Apparent SS MA Second
Printing
11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #1 Apparent SS SA Second
Printing
11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #1 Apparent SS EA Second
Printing
11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #1 Apparent SS MP Second
Printing
11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #1 Apparent SS SP Second
Printing
11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #1 Apparent SS EP Second
Printing
11111111111111111223810182030

Green Lantern: Rebirth #1 Conserved Second Printing
11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #1 A-1 Second Printing 1111111111111111111257121420
Green Lantern: Rebirth #1 A-2 Second Printing 1111111111111111111256111319
Green Lantern: Rebirth #1 A-3 Second Printing 1111111111111111111256111218
Green Lantern: Rebirth #1 A-4 Second Printing 1111111111111111111246101117
Green Lantern: Rebirth #1 A-5 Second Printing 111111111111111111124591016
Green Lantern: Rebirth #1 B-1 Second Printing 111111111111111111114581014
Green Lantern: Rebirth #1 B-2 Second Printing 11111111111111111111348913
Green Lantern: Rebirth #1 B-3 Second Printing 11111111111111111111347812
Green Lantern: Rebirth #1 B-4 Second Printing 11111111111111111111346711
Green Lantern: Rebirth #1 B-5 Second Printing 11111111111111111111236610
Green Lantern: Rebirth #1 C-1 Second Printing 1111111111111111111123569
Green Lantern: Rebirth #1 C-2 Second Printing 1111111111111111111123568
Green Lantern: Rebirth #1 C-3 Second Printing 1111111111111111111123558
Green Lantern: Rebirth #1 C-4 Second Printing 1111111111111111111122457
Green Lantern: Rebirth #1 C-5 Second Printing 1111111111111111111122447
Green Lantern: Rebirth #1 SS A-1 Second Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #1 SS A-2 Second Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #1 SS A-3 Second Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #1 SS A-4 Second Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #1 SS A-5 Second Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #1 SS B-1 Second Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #1 SS B-2 Second Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #1 SS B-3 Second Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #1 SS B-4 Second Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #1 SS B-5 Second Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #1 SS C-1 Second Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #1 SS C-2 Second Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #1 SS C-3 Second Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #1 SS C-4 Second Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #1 SS C-5 Second Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #1 Qualified SS Second
Printing
111111111111111123461419333857
Green Lantern: Rebirth #1 Signature Third Printing 111111111111111123471722394466

Green Lantern: Rebirth #1 Apparent MA Third Printing
11111111111111111111346711

Green Lantern: Rebirth #1 Apparent SA Third Printing
111111111111111111114581014

Green Lantern: Rebirth #1 Apparent EA Third Printing
1111111111111111111122457

Green Lantern: Rebirth #1 Apparent MP Third Printing
11111111111111111111347813

Green Lantern: Rebirth #1 Apparent EP Third Printing
1111111111111111111123569
Green Lantern: Rebirth #1 Universal Third Printing 111111111111111123461520354060
Green Lantern: Rebirth #1 Qualified Third Printing 111111111111111123351317303451

Green Lantern: Rebirth #1 Apparent SP Third Printing
111111111111111111124591116
Green Lantern: Rebirth #1 Apparent Third Printing 11111111111111111111347812

Green Lantern: Rebirth #1 Apparent SS Third Printing
11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #1 Apparent SS MA Third
Printing
11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #1 Apparent SS SA Third
Printing
11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #1 Apparent SS EA Third
Printing
11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #1 Apparent SS MP Third
Printing
11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #1 Apparent SS SP Third
Printing
11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #1 Apparent SS EP Third
Printing
11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #1 Conserved Third Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #1 A-1 Third Printing 1111111111111111111257121420
Green Lantern: Rebirth #1 A-2 Third Printing 1111111111111111111256111319
Green Lantern: Rebirth #1 A-3 Third Printing 1111111111111111111256111218
Green Lantern: Rebirth #1 A-4 Third Printing 1111111111111111111246101117
Green Lantern: Rebirth #1 A-5 Third Printing 111111111111111111124591016
Green Lantern: Rebirth #1 B-1 Third Printing 111111111111111111114581014
Green Lantern: Rebirth #1 B-2 Third Printing 11111111111111111111348913
Green Lantern: Rebirth #1 B-3 Third Printing 11111111111111111111347812
Green Lantern: Rebirth #1 B-4 Third Printing 11111111111111111111346711
Green Lantern: Rebirth #1 B-5 Third Printing 11111111111111111111236610
Green Lantern: Rebirth #1 C-1 Third Printing 1111111111111111111123569
Green Lantern: Rebirth #1 C-2 Third Printing 1111111111111111111123568
Green Lantern: Rebirth #1 C-3 Third Printing 1111111111111111111123558
Green Lantern: Rebirth #1 C-4 Third Printing 1111111111111111111122457
Green Lantern: Rebirth #1 C-5 Third Printing 1111111111111111111122447
Green Lantern: Rebirth #1 SS A-1 Third Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #1 SS A-2 Third Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #1 SS A-3 Third Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #1 SS A-4 Third Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #1 SS A-5 Third Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #1 SS B-1 Third Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #1 SS B-2 Third Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #1 SS B-3 Third Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #1 SS B-4 Third Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #1 SS B-5 Third Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #1 SS C-1 Third Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #1 SS C-2 Third Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #1 SS C-3 Third Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #1 SS C-4 Third Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #1 SS C-5 Third Printing 11111111111111111223810182030

Green Lantern: Rebirth #1 Qualified SS Third Printing
111111111111111123461419333857

Green Lantern: Rebirth #1 Signature Fourth Printing
111111111111111123471722394466

Green Lantern: Rebirth #1 Apparent MA Fourth Printing
11111111111111111111346711

Green Lantern: Rebirth #1 Apparent SA Fourth Printing
111111111111111111114581014

Green Lantern: Rebirth #1 Apparent EA Fourth Printing
1111111111111111111122457

Green Lantern: Rebirth #1 Apparent MP Fourth Printing
11111111111111111111347813

Green Lantern: Rebirth #1 Apparent EP Fourth Printing
1111111111111111111123569

Green Lantern: Rebirth #1 Universal Fourth Printing
111111111111111123461520354060

Green Lantern: Rebirth #1 Qualified Fourth Printing
111111111111111123351317303451

Green Lantern: Rebirth #1 Apparent SP Fourth Printing
111111111111111111124591116
Green Lantern: Rebirth #1 Apparent Fourth Printing 11111111111111111111347812

Green Lantern: Rebirth #1 Apparent SS Fourth Printing
11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #1 Apparent SS MA Fourth
Printing
11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #1 Apparent SS SA Fourth
Printing
11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #1 Apparent SS EA Fourth
Printing
11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #1 Apparent SS MP Fourth
Printing
11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #1 Apparent SS SP Fourth
Printing
11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #1 Apparent SS EP Fourth
Printing
11111111111111111223810182030

Green Lantern: Rebirth #1 Conserved Fourth Printing
11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #1 A-1 Fourth Printing 1111111111111111111257121420
Green Lantern: Rebirth #1 A-2 Fourth Printing 1111111111111111111256111319
Green Lantern: Rebirth #1 A-3 Fourth Printing 1111111111111111111256111218
Green Lantern: Rebirth #1 A-4 Fourth Printing 1111111111111111111246101117
Green Lantern: Rebirth #1 A-5 Fourth Printing 111111111111111111124591016
Green Lantern: Rebirth #1 B-1 Fourth Printing 111111111111111111114581014
Green Lantern: Rebirth #1 B-2 Fourth Printing 11111111111111111111348913
Green Lantern: Rebirth #1 B-3 Fourth Printing 11111111111111111111347812
Green Lantern: Rebirth #1 B-4 Fourth Printing 11111111111111111111346711
Green Lantern: Rebirth #1 B-5 Fourth Printing 11111111111111111111236610
Green Lantern: Rebirth #1 C-1 Fourth Printing 1111111111111111111123569
Green Lantern: Rebirth #1 C-2 Fourth Printing 1111111111111111111123568
Green Lantern: Rebirth #1 C-3 Fourth Printing 1111111111111111111123558
Green Lantern: Rebirth #1 C-4 Fourth Printing 1111111111111111111122457
Green Lantern: Rebirth #1 C-5 Fourth Printing 1111111111111111111122447
Green Lantern: Rebirth #1 SS A-1 Fourth Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #1 SS A-2 Fourth Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #1 SS A-3 Fourth Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #1 SS A-4 Fourth Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #1 SS A-5 Fourth Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #1 SS B-1 Fourth Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #1 SS B-2 Fourth Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #1 SS B-3 Fourth Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #1 SS B-4 Fourth Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #1 SS B-5 Fourth Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #1 SS C-1 Fourth Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #1 SS C-2 Fourth Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #1 SS C-3 Fourth Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #1 SS C-4 Fourth Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #1 SS C-5 Fourth Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #1 Qualified SS Fourth
Printing
111111111111111123461419333857

To follow or send a message to this user,
please log in