Comic Scores

Set: Green Lantern: Rebirth
Slot: Green Lantern: Rebirth 2

View Printable Version

Comic Description0.51.01.51.82.02.53.03.54.04.55.05.56.06.57.07.58.08.59.09.29.49.69.89.910.0
Green Lantern: Rebirth #2 Signature 111111111111111123691728445583
Green Lantern: Rebirth #2 Apparent MA 11111111111111111111357914
Green Lantern: Rebirth #2 Apparent SA 1111111111111111111246101218
Green Lantern: Rebirth #2 Apparent EA 1111111111111111111123569
Green Lantern: Rebirth #2 Apparent MP 111111111111111111123581116
Green Lantern: Rebirth #2 Apparent EP 11111111111111111111246811
Green Lantern: Rebirth #2 Universal 111111111111111123581525405075
Green Lantern: Rebirth #2 Qualified 111111111111111123471321344364
Green Lantern: Rebirth #2 Apparent SP 1111111111111111111247111420
Green Lantern: Rebirth #2 Apparent 111111111111111111123581015
Green Lantern: Rebirth #2 Apparent SS 11111111111111111234813202538
Green Lantern: Rebirth #2 Apparent SS MA 11111111111111111234813202538
Green Lantern: Rebirth #2 Apparent SS SA 11111111111111111234813202538
Green Lantern: Rebirth #2 Apparent SS EA 11111111111111111234813202538
Green Lantern: Rebirth #2 Apparent SS MP 11111111111111111234813202538
Green Lantern: Rebirth #2 Apparent SS SP 11111111111111111234813202538
Green Lantern: Rebirth #2 Apparent SS EP 11111111111111111234813202538
Green Lantern: Rebirth #2 Conserved 11111111111111111234813202538
Green Lantern: Rebirth #2 A-1 1111111111111111112359141726
Green Lantern: Rebirth #2 A-2 1111111111111111112358131624
Green Lantern: Rebirth #2 A-3 1111111111111111112258121523
Green Lantern: Rebirth #2 A-4 1111111111111111111247111421
Green Lantern: Rebirth #2 A-5 1111111111111111111247101320
Green Lantern: Rebirth #2 B-1 1111111111111111111246101218
Green Lantern: Rebirth #2 B-2 111111111111111111123691117
Green Lantern: Rebirth #2 B-3 111111111111111111123581015
Green Lantern: Rebirth #2 B-4 11111111111111111111357914
Green Lantern: Rebirth #2 B-5 11111111111111111111246812
Green Lantern: Rebirth #2 C-1 11111111111111111111246811
Green Lantern: Rebirth #2 C-2 11111111111111111111246711
Green Lantern: Rebirth #2 C-3 11111111111111111111235710
Green Lantern: Rebirth #2 C-4 1111111111111111111123569
Green Lantern: Rebirth #2 C-5 1111111111111111111123468
Green Lantern: Rebirth #2 SS A-1 11111111111111111234813202538
Green Lantern: Rebirth #2 SS A-2 11111111111111111234813202538
Green Lantern: Rebirth #2 SS A-3 11111111111111111234813202538
Green Lantern: Rebirth #2 SS A-4 11111111111111111234813202538
Green Lantern: Rebirth #2 SS A-5 11111111111111111234813202538
Green Lantern: Rebirth #2 SS B-1 11111111111111111234813202538
Green Lantern: Rebirth #2 SS B-2 11111111111111111234813202538
Green Lantern: Rebirth #2 SS B-3 11111111111111111234813202538
Green Lantern: Rebirth #2 SS B-4 11111111111111111234813202538
Green Lantern: Rebirth #2 SS B-5 11111111111111111234813202538
Green Lantern: Rebirth #2 SS C-1 11111111111111111234813202538
Green Lantern: Rebirth #2 SS C-2 11111111111111111234813202538
Green Lantern: Rebirth #2 SS C-3 11111111111111111234813202538
Green Lantern: Rebirth #2 SS C-4 11111111111111111234813202538
Green Lantern: Rebirth #2 SS C-5 11111111111111111234813202538
Green Lantern: Rebirth #2 Qualified SS 111111111111111123581424384871

Green Lantern: Rebirth #2 Signature Second Printing
111111111111111123471722394466

Green Lantern: Rebirth #2 Apparent MA Second Printing
11111111111111111111346711

Green Lantern: Rebirth #2 Apparent SA Second Printing
111111111111111111114581014

Green Lantern: Rebirth #2 Apparent EA Second Printing
1111111111111111111122457

Green Lantern: Rebirth #2 Apparent MP Second Printing
11111111111111111111347813

Green Lantern: Rebirth #2 Apparent EP Second Printing
1111111111111111111123569

Green Lantern: Rebirth #2 Universal Second Printing
111111111111111123461520354060

Green Lantern: Rebirth #2 Qualified Second Printing
111111111111111123351317303451

Green Lantern: Rebirth #2 Apparent SP Second Printing
111111111111111111124591116
Green Lantern: Rebirth #2 Apparent Second Printing 11111111111111111111347812

Green Lantern: Rebirth #2 Apparent SS Second Printing
11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #2 Apparent SS MA Second
Printing
11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #2 Apparent SS SA Second
Printing
11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #2 Apparent SS EA Second
Printing
11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #2 Apparent SS MP Second
Printing
11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #2 Apparent SS SP Second
Printing
11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #2 Apparent SS EP Second
Printing
11111111111111111223810182030

Green Lantern: Rebirth #2 Conserved Second Printing
11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #2 A-1 Second Printing 1111111111111111111257121420
Green Lantern: Rebirth #2 A-2 Second Printing 1111111111111111111256111319
Green Lantern: Rebirth #2 A-3 Second Printing 1111111111111111111256111218
Green Lantern: Rebirth #2 A-4 Second Printing 1111111111111111111246101117
Green Lantern: Rebirth #2 A-5 Second Printing 111111111111111111124591016
Green Lantern: Rebirth #2 B-1 Second Printing 111111111111111111114581014
Green Lantern: Rebirth #2 B-2 Second Printing 11111111111111111111348913
Green Lantern: Rebirth #2 B-3 Second Printing 11111111111111111111347812
Green Lantern: Rebirth #2 B-4 Second Printing 11111111111111111111346711
Green Lantern: Rebirth #2 B-5 Second Printing 11111111111111111111236610
Green Lantern: Rebirth #2 C-1 Second Printing 1111111111111111111123569
Green Lantern: Rebirth #2 C-2 Second Printing 1111111111111111111123568
Green Lantern: Rebirth #2 C-3 Second Printing 1111111111111111111123558
Green Lantern: Rebirth #2 C-4 Second Printing 1111111111111111111122457
Green Lantern: Rebirth #2 C-5 Second Printing 1111111111111111111122447
Green Lantern: Rebirth #2 SS A-1 Second Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #2 SS A-2 Second Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #2 SS A-3 Second Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #2 SS A-4 Second Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #2 SS A-5 Second Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #2 SS B-1 Second Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #2 SS B-2 Second Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #2 SS B-3 Second Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #2 SS B-4 Second Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #2 SS B-5 Second Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #2 SS C-1 Second Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #2 SS C-2 Second Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #2 SS C-3 Second Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #2 SS C-4 Second Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #2 SS C-5 Second Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #2 Qualified SS Second
Printing
111111111111111123461419333857
Green Lantern: Rebirth #2 Signature Third Printing 111111111111111123471722394466

Green Lantern: Rebirth #2 Apparent MA Third Printing
11111111111111111111346711

Green Lantern: Rebirth #2 Apparent SA Third Printing
111111111111111111114581014

Green Lantern: Rebirth #2 Apparent EA Third Printing
1111111111111111111122457

Green Lantern: Rebirth #2 Apparent MP Third Printing
11111111111111111111347813

Green Lantern: Rebirth #2 Apparent EP Third Printing
1111111111111111111123569
Green Lantern: Rebirth #2 Universal Third Printing 111111111111111123461520354060
Green Lantern: Rebirth #2 Qualified Third Printing 111111111111111123351317303451

Green Lantern: Rebirth #2 Apparent SP Third Printing
111111111111111111124591116
Green Lantern: Rebirth #2 Apparent Third Printing 11111111111111111111347812

Green Lantern: Rebirth #2 Apparent SS Third Printing
11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #2 Apparent SS MA Third
Printing
11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #2 Apparent SS SA Third
Printing
11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #2 Apparent SS EA Third
Printing
11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #2 Apparent SS MP Third
Printing
11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #2 Apparent SS SP Third
Printing
11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #2 Apparent SS EP Third
Printing
11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #2 Conserved Third Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #2 A-1 Third Printing 1111111111111111111257121420
Green Lantern: Rebirth #2 A-2 Third Printing 1111111111111111111256111319
Green Lantern: Rebirth #2 A-3 Third Printing 1111111111111111111256111218
Green Lantern: Rebirth #2 A-4 Third Printing 1111111111111111111246101117
Green Lantern: Rebirth #2 A-5 Third Printing 111111111111111111124591016
Green Lantern: Rebirth #2 B-1 Third Printing 111111111111111111114581014
Green Lantern: Rebirth #2 B-2 Third Printing 11111111111111111111348913
Green Lantern: Rebirth #2 B-3 Third Printing 11111111111111111111347812
Green Lantern: Rebirth #2 B-4 Third Printing 11111111111111111111346711
Green Lantern: Rebirth #2 B-5 Third Printing 11111111111111111111236610
Green Lantern: Rebirth #2 C-1 Third Printing 1111111111111111111123569
Green Lantern: Rebirth #2 C-2 Third Printing 1111111111111111111123568
Green Lantern: Rebirth #2 C-3 Third Printing 1111111111111111111123558
Green Lantern: Rebirth #2 C-4 Third Printing 1111111111111111111122457
Green Lantern: Rebirth #2 C-5 Third Printing 1111111111111111111122447
Green Lantern: Rebirth #2 SS A-1 Third Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #2 SS A-2 Third Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #2 SS A-3 Third Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #2 SS A-4 Third Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #2 SS A-5 Third Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #2 SS B-1 Third Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #2 SS B-2 Third Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #2 SS B-3 Third Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #2 SS B-4 Third Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #2 SS B-5 Third Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #2 SS C-1 Third Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #2 SS C-2 Third Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #2 SS C-3 Third Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #2 SS C-4 Third Printing 11111111111111111223810182030
Green Lantern: Rebirth #2 SS C-5 Third Printing 11111111111111111223810182030

Green Lantern: Rebirth #2 Qualified SS Third Printing
111111111111111123461419333857

To follow or send a message to this user,
please log in