Comic Scores

Set: The Massive
Slot: The Massive 13

Comic Description0.51.01.51.82.02.53.03.54.04.55.05.56.06.57.07.58.08.59.09.29.49.69.89.910.0
The Massive #13 Signature 111111111111111111111131391
The Massive #13 Apparent MA 1111111111111111111111561
The Massive #13 Apparent SA 1111111111111111111111781
The Massive #13 Apparent EA 1111111111111111111111341
The Massive #13 Apparent MP 1111111111111111111111671
The Massive #13 Apparent EP 1111111111111111111111451
The Massive #13 Universal 111111111111111111111128351
The Massive #13 Qualified 111111111111111111111124301
The Massive #13 Apparent SP 1111111111111111111111891
The Massive #13 Apparent 1111111111111111111111671
The Massive #13 Apparent SS 111111111111111111111114181
The Massive #13 Apparent SS MA 111111111111111111111114181
The Massive #13 Apparent SS SA 111111111111111111111114181
The Massive #13 Apparent SS EA 111111111111111111111114181
The Massive #13 Apparent SS MP 111111111111111111111114181
The Massive #13 Apparent SS SP 111111111111111111111114181
The Massive #13 Apparent SS EP 111111111111111111111114181
The Massive #13 Conserved 111111111111111111111114181
The Massive #13 A-1 111111111111111111111110121
The Massive #13 A-2 11111111111111111111119111
The Massive #13 A-3 11111111111111111111118111
The Massive #13 A-4 11111111111111111111118101
The Massive #13 A-5 1111111111111111111111791
The Massive #13 B-1 1111111111111111111111781
The Massive #13 B-2 1111111111111111111111681
The Massive #13 B-3 1111111111111111111111671
The Massive #13 B-4 1111111111111111111111561
The Massive #13 B-5 1111111111111111111111461
The Massive #13 C-1 1111111111111111111111451
The Massive #13 C-2 1111111111111111111111451
The Massive #13 C-3 1111111111111111111111451
The Massive #13 C-4 1111111111111111111111341
The Massive #13 C-5 1111111111111111111111341
The Massive #13 SS A-1 111111111111111111111114181
The Massive #13 SS A-2 111111111111111111111114181
The Massive #13 SS A-3 111111111111111111111114181
The Massive #13 SS A-4 111111111111111111111114181
The Massive #13 SS A-5 111111111111111111111114181
The Massive #13 SS B-1 111111111111111111111114181
The Massive #13 SS B-2 111111111111111111111114181
The Massive #13 SS B-3 111111111111111111111114181
The Massive #13 SS B-4 111111111111111111111114181
The Massive #13 SS B-5 111111111111111111111114181
The Massive #13 SS C-1 111111111111111111111114181
The Massive #13 SS C-2 111111111111111111111114181
The Massive #13 SS C-3 111111111111111111111114181
The Massive #13 SS C-4 111111111111111111111114181
The Massive #13 SS C-5 111111111111111111111114181
The Massive #13 Qualified SS 111111111111111111111127331